Flyttevejledning Sønderjysk Transport & Flytteservice

Kære kunde

Da vi gerne vil hjælpe jer bedst muligt igennem jeres flytning og for alt i verden undgå skader på jeres indbo, beder vi jer følge vores flyttevejledning.

 1. Det er meget vigtigt, I samler flyttekasserne korrekt, da kasserne ellers ikke kan bære indboet, I
  fylder i dem. Der forefindes en samlevejledning på toppen af hver flyttekasse.
 2. Alt indbo, der kan, skal pakkes i en flyttekasse. Flyttekasserne skal kunne lukkes. Planter mv.,
  der er pakket i kasser, er dog undtaget.
 3. Max vægt pr. flyttekasse 20 kg. Pak hellere to flyttekasser end en, der ikke kan løftes!
  Når I pakker noget tungt (f.eks. bøger), er det vigtigt, det kommer i bunden af kassen. Resten af kassen skal fyldes helt op med noget let (f.eks. Puder, tæpper eller lign.)
 4. Labels er delt op i farver. Farverne markerer, hvilket rum, kassens indhold tilhører. F.eks. er rød
  køkken, blå er stue osv.
  Når en kasse færdiggøres, skriver man, hvilket rum kassen skal placeres i (i den nye bolig).
  Derudover skrives med initialer på label (f.eks. Per Petersen) PP.
  Der må ikke skrives på kasserne, da disse genanvendes til andre flytninger.
 5. Tallerkner, glas og porcelæn:
    –  Lav et pakkebord (spisebordet er velegnet til dette, da det har en god arbejdshøjde)
     – Læg en bunke silkepapir på bordet og stil to flyttekasser ovenpå hinanden ved siden af bordet
       da i på den måde opnår en god arbejdshøjde når i pakker.
    – Stil dit porcelæn og tallerkner på bordet og pak det ind i papir og ned i kassen i én arbejdsgang.
       Tallerkner skal i bunden, da de er tunge. BEMÆRK tallerknerne skal stå på højkant.
       Vinglas skal lægges øverst i flyttekassen, da disse ikke tåler vægt på sig.
 6. Sørg for at pakke papiret luftigt omkring porcelænet.
 7. Brandfarlige, eksplosive, giftige og ætsende materialer o.l., der ikke indgår i alm. Husholdning,
  må ikke medtages. Herunder også trykflasker / gasflasker.
 8. Sørg for at inventar er demonteret inden flytningens start. Hvidevarer skal være tømt for vand
  og afrimet, strømstik og vandtilslutning afkoblet mv.
 9. Efter endt flytning bedes flyttekasserne returneret til firmaet, eller de kan blive afhentet ved at
  kontakte firmaet (gebyr for afhentningen af disse kan forekomme.)
 10. Reklamation- skal fremsendes skriftligt til Sønderjysk Transport og Flytteservice. Ved synlig
  mangel eller skade straks! I andre tilfælde senest 14 dage efter endt flytning. Kontakt evt.
  firmaet for yderligere information på tlf. 20 540 540 eller E-mail Skade@viflytter.dk 
  Det skal beskrives, hvad skaden omfatter, dit navn og adresse samt flyttedato. Derudover skal
  angives, hvilken genstand det drejer sig om, samt hvad markedsprisen i kr. er på den
  pågældende genstand. HUSK at vedhæfte billeder af skaden.
 11. BEMÆRK FOTOGRAFERING! Vores flyttefolk tager løbende billeder under hele flytningen for at
  dokumentere evt. skader på indbo. Dette omfatter også døre, karme, vægge mv.
  Bemærk at forsøg på bedrageri politianmeldes.
 

Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på Tlf. 20 540 540