PERSONDATAPOLITIK

HOS SØNDERJYSK TRANSPORT OG FLYTTESERVICE

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Sønderjysk Transport og Flytteservice .

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle nogle persondata for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet i din flytteformular og kontaktformular.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, flytteadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer m.m.

Sønderjysk Transport og Flytteservice indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål eller flytteblanket

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på viflytter.dk er
Christian Lund, Emmerlevvej 39 6280 Højer.

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse .

Dine oplysninger vil blive slettet senest 2 år efter du har modtaget din ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Ballum IT ApS, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.coms datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. 

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til info@viflytter.dk.